واكسيناسيون كوويد ١٩ تعدادي از سالمندان و پرسنل آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان

واكسيناسيون كوويد ١٩ تعدادي از سالمندان و پرسنل آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان توسط مركز بهداشت شماره ٢ و سازمان بهزيستي استان اصفهان مورخ ٩٩/١٢/٢٧

ديدار و تقدير هيات مديره آسايشگاه خیریه سالمندان صادقيه از مدير محترم منطقه ١٢ شهرداري اصفهان

ديدار و تقدير هيات مديره آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان از جناب آقاي مهندس باقري مدير محترم منطقه ١٢ شهرداري اصفهان مورخ ٩٩/١٢/١٣

تقدير هيأت مديره آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان از جناب آقاي ميري مدير كل محترم بانك صادرات استان اصفهان

ديدار و تقدير هيأت مديره آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان از جناب آقاي ميري مدير كل محترم بانك صادرات استان اصفهان مورخ ٩٩/١١/٢٨

بازدید تعدادی از مدیران استان از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان به مناسبت روز مادر

بازديد جناب اقاي دكتر نصر مديركل محترم بهزيستي استان اصفهان و معاونين محترمشان ، جناب اقاي بهبهاني مدير كل محترم اداره ثبت و اسناد استان اصفهان ،جناب آقاي ميري جهرمي مديريت محترم شعب بانك صادرات استان اصفهان و جناب اقاي حاج شكراله باقريان از خيرين نيكوكار استان اصفهان در شب ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)از آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان مورخ٩٩/١١/١٤

حضور خادمياران آستان قدس رضوي و تعدادي از خيرين استان اصفهان در روز ولادت امام حسن عسگري (ع) در آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان

حضور خادمياران آستان قدس رضوي و تعدادي از خيرين استان اصفهان در روز ولادت امام حسن عسگري (ع) در آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان مورخ ٩٩/٩/٤

 

برگزاري جلسه هيأت مديره بمنظور تكريم و پاسداشت موسس خیریه سالمندان صادقيه مرحوم حاج آقا كريم پوستي در آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه

برگزاري جلسه هيأت مديره بمنظور تكريم و پاسداشت موسس خیریه سالمندان صادقيه اصفهان مرحوم حاج آقا كريم پوستي در آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان مورخ ٩٩/٩/٢

مراسم خاك سپاري مرحوم حاج كريم پوستي موسس و رئيس هيأت مديره خيريه سالمندان صادقيه و همسر وفادارشان در قطعه نام آوران بلوك مفاخر

در تاریخ ٩٩/٨/٢٦ مراسم خاك سپاري مرحوم حاج كريم پوستي موسس و رئيس هيأت مديره خيريه سالمندان صادقيه اصفهان و همسر وفادارشان حاجيه خانم عزت پوستي در قطعه نام آوران بلوك مفاخر انجام شد.

حاج كريم پوستي موسس و رئيس هيأت مديره آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان به ملكوت اعلي پيوست

انا لله و انا اليه راجعون

جناب آقای حاج كريم پوستي موسس و رئيس هيأت مديره آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان به ملكوت اعلي پيوست.

بازديد اعضاي محترم هيأت مديره بيمارستان عسكريه اصفهان از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان

بازديد اعضاي محترم هيأت مديره بيمارستان عسكريه آقاي دكتر شاه ناصري ، آقاي دكتر اسلاميان ، آقاي دكتر يقيني و آقاي عقدكي از خيريه سالمندان صادقيه اصفهان مورخ ٩٩/٧/٢٤