تاسوعا و عاشورای حسینی در آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه

همزمان با ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی مراسم عزاداری سالارشهیدان ، با حضور جمعی از هیات های عزاداری در خیریه سالمندان صادقیه اصفهان برگزار گردید.

بازدید رئیس هیات کشتی اصفهان و جمعی از قهرمانان کشتی ایران و جهان

بازدید جناب آقای میرزایی رئیس هیات کشتی اصفهان و جمعی از قهرمانان کشتی ایران و جهان به مناسبت روز کشتی از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان مورخ ۹۸/۶/۵

دیدار رئیس هیات مدیره خیریه سالمندان صادقیه با مدیر کل دادگستری استان اصفهان

دیدار حاج کریم پوستی ریاست هیات مدیره ، حاج حسین کفاش عضو هیات امنا و سرکار خانم فائقه مجدی عضو هیات مدیره آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان با جناب آقای حبیبی مدیر کل دادگستری استان اصفهان مورخ ۹۸/۴/۱۰

بازدید تعدادی از قضات دادگستری شهرستان مبارکه

بازدید جناب آقای کفاش ریاست شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ، جناب آقای منصوری رئیس شعبه ۴ دادگاه انقلاب اصفهان ، جناب آقای موسوی پور معاون قضایی دادگستری مبارکه ، جناب آقای راستی رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ دادگستری مبارکه ، جناب آقای امینی رئیس شعبه ۱۰۳ کیفری ۲ دادگستری مبارکه ،چناب آقای اقبال سعیدی رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ دادگستری مبارکه ، جناب آقای رمضانی رئیس دادگاه خانواده دادگستری مبارکه ، جناب آقای دکتر جعفری رئیس شعبه ۲ حقوقی دادگستری مبارکه در ۹ تیرماه ۹۸ از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان.

بازدید مدیران کل امور اجتماعی استانداری ، ثبت احوال و بهزیستی استان اصفهان

بازدید جناب آفای سجاد مدیر کل امور اجتماعی استانداری اصفهان ، جناب آقای غفرانی مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان و سرکار خانم دکتر فرشاد مدیر کل بهزیستی استان اصفهان و همراهان در ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۸ از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان.

حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل خیریه سالمندان صادقیه در جشن ولادت حضرت ابوالفضل(ع)در مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل(ع)

حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل خیریه سالمندان صادقیه اصفهان در جشن ولادت حضرت ابوالفضل (ع) در مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل (ع)