بازدید جناب آقای علی باقری شهردار محترم منطقه ۸ اصفهان و همراهان

بازدید جناب آقای علی باقری شهردار محترم منطقه ۸ اصفهان و همراهان

جناب سرهنگ جاوید بازرسی دادگستری کل استان اصفهان

جناب سروان حمید عسگری ریاست محترم کلانتری ۳۴ اصفهان

خیر نیکوکار جناب آقای نوشاد از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان مورخ ۱۴۰۳٫۱٫۱۴