بازدیدحجت الاسلام و المسلمین حاج علیرضا محبی و جناب سروان عسگری ریاست محترم کلانتری۳۴ اصفهان

بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج علیرضا محبی

ریاست محترم عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی شهرستان اصفهان

و جناب سروان عسگری ریاست محترم کلانتری۳۴ اصفهان و همراهان

از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه  مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳