اولین جلسه شورای سالمندان بهزیستی استان اصفهان در خیریه سالمندان صادقیه در سال ۱۴۰۲

اولین جلسه شورای سالمندان بهزیستی استان اصفهان در سال ۱۴۰۲

با حضور
جناب آقای دکتر جان نثاری معاون محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان
جناب آقای دکتر چاوشی مدیر کل محترم سازمان بهزیستی استان اصفهان
جناب آقای دکتر مهدویان فر مدیر کل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان
جناب آقای غفرانی مدیر کل محترم اداره ثبت احوال استان اصفهان
جناب آقای دکتر پارسا معاون محترم فنی مرکز بهداشت استان اصفهان
خانم دکتر مرادی معاونت محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جناب آقای غفراللهی مدیر محترم صندوق بازنشستگی اصفهان
جناب آقای ترابی از فرمانداری اصفهان
جناب آقای مختاری از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
جناب آقای کریمیان مدیر محترم روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان
معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان و کمیته امداد امام خمینی (ره) اصفهان
در آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان در مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ برگزار شد