بازدید جناب آقای دکتر علی نوریان ریاست محترم دادگستری شهرستان اصفهان و همراهان

بازدید جناب آقای دکتر علی نوریان ریاست محترم دادگستری شهرستان اصفهان

جناب آقای دکتر صفائی
جناب آقای شفیع زاده‌
جناب آقای نظری
جناب آقای مرتضوی
سرکار خانم هاشمی
از معاونان محترم قضایی دادگستری شهرستان اصفهان
جناب آقای قنبری معاونت محترم بانک تجارت استان اصفهان
از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۰