بازدید جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان

 

 

حضور جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان و جناب آقای مهندس باقری شهردار محترم منطقه ۱۲ و همراهان در واپسین روز سال و در آستانه سال نو و عید نوروز

در آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان  مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹