بازدید تعدادی از مدیران استان اصفهان از خیریه سالمندان صادقیه به مناسبت روز پدر

در روز ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر جناب آقای مرتضوی استاندار محترم استان اصفهان، جناب آقای احمدی فرماندار محترم اصفهان، جناب آقای دکتر نصر مدیرکل محترم سازمان بهزیستی و همراهان، جناب آقای باقری شهردار محترم منطقه ۱۲ اصفهان، جناب آقای حسن اکلیلی هنرمند مردمی اصفهان، جناب آقای میری مدیر کل بانک صادرات استان اصفهان از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ بازدید نمودند.