بازدید ریاست محترم کلانتری ۳۴ (محمود آباد اصفهان) و همراهان از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان

بازدید جناب سروان ایسپره، ریاست محترم کلانتری ۳۴ (محمود آباد اصفهان) و همراهان از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱.