بازدید ریاست محترم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان اصفهان

بازدید از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان، توسط جناب سرهنگ اسماعیلی ریاست محترم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان اصفهان و جناب سروان علیدادی از اداره اماکن مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸.