بازدید جمعی از مدیران استان اصفهان

بازدید جناب آقای زکی مدیر کل بانک پارسیان اصفهان، جناب آقای مهندس امیر خردهوش مدیرتولیدکننده فروآلیاژ، جناب آقای کرم پور مشاوره شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان و هلدینگ بازرگانی آپکو، جناب آقای اسفندیاری مدیر عامل شرکت میلاد شیرین بهار، جناب آقای مهندس ذوالفقاری مشاور مالیاتی، جناب آقای اسماعیلی معاونت بانک صادرات اصفهان از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۶.