بازدید تعدادی از مسوولین استانی از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه به مناسبت روز جهانی سالمند

به مناسبت روز جهانی سالمند مورخ ۹۸/۷/۹ ،جناب آقای دکتر حبیبی مدیر کل محترم دادگستری استان اصفهان،جناب آقای اصفهانی دادستان استان اصفهان،جناب آقای غفرانی مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان،سرکار خانم فرشاد مدیر کل بهزیستی استان اصفهان ،جناب آقای کیا مدیر کل بانک تجارت استان اصفهان ، سرکار خانم سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی و جناب آقای مهندس عصارزادگان فرماندار محترم شهرستان مبارکه و همراهان از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان بازدید و عزیزان این مرکز را مورد دلجویی قرار دادند.