معاینه دندان های سالمندان خیریه صادقیه توسط دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به مناسبت ولادت حضرت امام حسن عسگری (ع) ، تعدادی از دانشجویان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دندان های سالمندان این مرکز را معاینه نمودند.