آشنایی با هیات مدیره

 

 

جناب آقای حاج کریم پوستی، عضو هیات موسس و رئیس هیئت مدیره آسایشگاه ،سالهاست که قدم درراه خیر گذاشته وبهترین عبادت را خدمت به خلق می داند وی توصیه اش به جوانان احترام شایسته به والدین وسالخوردگان است صحبت هایش را دریک بیت شعر خلاصه کرده و می گوید: نامی از خویش درجهان بگذار،زندگانی برای مردن نیست.

 

 

 

 

جناب آقای حاج حسین سیلانی از دیگر نیکوکاران سرای سالمندان صادقیه اصفهان ،وی نیز معتقداست یاری رسانی توانمندان به افراد نیازمند توفیقی است که خداوند شامل افراد می کند ونباید فرصت خدمت  از دست برود.

 

 

 

 

جناب آقای محمد پوستی مدیر عامل و عضو هیات مدیره آسایشگاه ، سال هاست دو شادوش  پدر و سایر اعضاء هیات مدیره مشغول خدمت رسانی به سالمندان صادقیه اصفهان است ،اوترجیح می دهد صحبت های خود را درغالب یادآوری نکاتی پیرامون تکریم والدین عنوان نماید اینکه :پدران و مادران چراغ راه زندگی فرزندان هستند،چه بسا راههای ناهمواری که با استفاده از تجربیات آنان هموار می گردد،وی ادامه می دهد:یادمان نرود که مانیز روزی درجایگاه سالمندی قرار خواهیم گرفت بنابراین آنگونه با والدین خود رفتار کنیم که خواهان آن هستیم.

 

 

 

 

سركار خانم فائقه مجدي وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيات مديره آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان هستند.و سالهاست به منظور حل و فصل مشكلات حقوقي خيريه به صورت افتخاري و با دل و جان و عشق قبول زحمت نمودند.

و چه زيبا ميگويند:چه نيكو رقم زد آن يار جاودانه ايامم را كه توفيق خدمت به پدران و مادراني را داشته باشم كه در ميانه ي راه زندگي در غبار بي مهري مانده اند.

 

 

 

 

جناب آقای محمد رضا کتیرایی  از دیگر نیکوکاران و خزانه دار و عضو هیات مدیره آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان هستند.
جناب آقای حاج فضل الله وکیل پور از خیرین و عضو هیات مدیره آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان هستند.
جناب آقای حاج علیرضا پزنده از خیرین و عضو هیات مدیره آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان هستند.