آشنایی با هیات مدیره

 

 

 

 


مرحوم حاج کریم پوستی عضو هیأت مؤسس و رئیس هیأت مدیره خیریه سالمندان صادقیه


جناب آقای حاج حسین سیلانی نائب رئیس هیأت مدیره


آقای مهندس احمد قبله رئیس هیأت مدیره


 

جناب آقای محمدرضا کتیرایی خزانه دار

 

خانم فائقه مجدی وکیل پایه یک دادگستری و عضو اصلی هیأت مدیره

آقای محمد صادق کتیرائی عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل

جناب آقای علیرضا پزنده عضو اصلی هیأت مدیره

آقای رضا حسنی کیا عضو اصلی هیأت مدیره

دکتر سعید عالم زاده عضو علی البدل هیأت مدیره

آقای حاج فضل اله وکیل پور عضو علی البدل هیأت مدیره