آشنایی با هیات مدیره

 

 

 


 

 

 

مرحوم حاج کریم پوستی عضو هیأت مؤسس و رئیس هیأت مدیره خیریه سالمندان صادقیه


آقای رضا حسنی کیا نائب رئیس هیأت مدیره


آقای مهندس احمد قبله رئیس هیأت مدیره


 

جناب آقای محمدرضا کتیرایی خزانه دار

 

خانم فائقه مجدی وکیل پایه یک دادگستری و عضو اصلی هیأت مدیره

آقای محمد صادق کتیرائی عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل

جناب آقای علیرضا پزنده عضو اصلی هیأت مدیره

جناب آقای کاظم نقش عضو اصلی هیأت مدیره

آقای حاج فضل اله وکیل پور عضو هیأت امنا