برگزاري جلسه هيأت مديره بمنظور تكريم و پاسداشت موسس خیریه سالمندان صادقيه مرحوم حاج آقا كريم پوستي در آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه

برگزاري جلسه هيأت مديره بمنظور تكريم و پاسداشت موسس خیریه سالمندان صادقيه اصفهان مرحوم حاج آقا كريم پوستي در آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان مورخ ٩٩/٩/٢

بازديد اعضاي محترم هيأت مديره بيمارستان عسكريه اصفهان از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان

بازديد اعضاي محترم هيأت مديره بيمارستان عسكريه آقاي دكتر شاه ناصري ، آقاي دكتر اسلاميان ، آقاي دكتر يقيني و آقاي عقدكي از خيريه سالمندان صادقيه اصفهان مورخ ٩٩/٧/٢٤

بازدید تعدادی از مدیران استان از خیریه سالمندان صادقیه اصفهان به مناسبت روز جهانی سالمند

به مناسبت روز جهاني سالمند مورخ ٩٩/٧/١٠ مدير شعب بانك صادرات استان اصفهان جناب آقاي ميري جهرمي و همراهان مسئولين محترم بانك تجارت استان اصفهان و هيأت مديره محترم مركز در خيريه سالمندان صادقيه اصفهان حضور يافتند.