جناب آقای مهندس محمد پوستی مدیرعامل آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان به ملکوت اعلی پیوست

                                                       انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای مهندس محمد پوستی، مدیرعامل آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان به ملکوت اعلی پیوست.