همکاری افتخاری

شکرانه بازوی توانا ، بگرفتن دست ناتوان است.

 

 

جناب آقاي دكتر ايرج فرجامي متخصص زنان ‚مدتهاست به صورت افتخاري امور مربوط به بيماري زنان سالمندان خيريه صادقيه را انجام مي دهند.ايشان ميگويند هدف در طب سالمندان ‚ راهنمايي آنان در راستاي رعايت موازين تندرستي است در اين صورت با پيشگيري از هر گونه بيماري در صورت لزوم درمان با ياري خداي بزرگ بهتر و آسان تر امكان پذير خواهد بود.

 

 

 

جناب آقاي دكتر علي قاسمي جراح و متخصص چشم ‚ مدت هاست به صورت افتخاري امور مربوط به چشم پزشكي سالمندان صادقيه را انجام مي دهند.ايشان هدف خود را خدمت رساني به سالمندان بي بضاعت مي دانند.

 

 

 

جناب آقای دکتر محمد تقی سمیع زاده جراح_دندان پزشک به صورت افتخاری امور مربوط به دندان پزشکی خیریه سالمندان صادقیه را انجام می دهند.

 

 

از آن جا که اساس و بنیان این موسسه بر پایه نیکوکاری است همچنین به دنبال درخواست های مکرر بازدیدکنندگان جهت همکاری افتخاری ،شما نیز می توانید چنانچه متمایل به همکاری هستید با شماره تماس روابط عمومی آسایشگاه و نشانی اینترنتی ما نوع توانمندی خود را اعلام نمایید تا در اسرع وقت نحوه ی شروع فعالیت اعلام گردد.

اطلاعات :۳-۳۳۸۰۶۵۵۰-۰۳۱

ایمیل: info@sadeqieh.ir