نحوه کمک رسانی

توانمندان دیروز و ناتوانان امروز منتظر نگاه پر مهر شما…

شما همنوع دوست عزیز می توانید در هر نقطه از دنیا هستید  کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به شماره حساب و نشانی زیر ارسال نمایید.

همچنین شما می توانید از طریق پرداخت اینترنتی به صورت الکترونیک نسبت به ارسال کمکهای نقدی خود اقدام فرمایید

به منظور پرداخت الکترونیک اینجا کلیک کنید.