صادقیه در یک نگاه

خیریه سالمندان صادقیه اصفهان از دیروز تا امروز

مروری برتاریخچه صادقیه

 

سرای سالمندان صادقیه اصفهان ،دومین و بزرگترین موسسه خیریه نگهداری سالمند در ایران پس از خیریه سالمندان کهریزک تهران محسوب می گردد، این موسسه در سال ۱۳۵۴ به شماره ثبت ۱۱۴با مساحتی بالغ بر۴۰ هزارمتروزیربنای ۱۲هزارمترمربع درچهار طبقه شامل یک بخش مردان- دو بخش زنان وبخش تاسیسات و ۲۰ هزار متر فضای سبز،به همت گروهی از خیرین ،با هدف حمایت ونگهداری از سالمندان بنا نهاده شد.این موسسه خیریه بدون هیچ وابستگی به نهاد سیاسی صرفا با اندیشه یاری رسانی به همنوع اقدام به فعالیت نمود وبا استعانت از خدواند متعال وتوجهات بی دریغ خیرین و نیکوکاران تمامی اعتبارات و ملزومات خود را تامین می نماید .

و اکنون که سال های متمادی است از تولد این خیریه می گذرد رشد و بالندگی های چشمگیرانجام شده اش نظیر:توسعه و راه اندازی بخش های مختلف درمانی بهداشتی اعم از:درمانگاه چشم پزشکی–گوش و حلق و بینی  رادیولوژی فیزیو تراپی –زنان-دندانپزشکی – مشاوره روزانه پزشکی همچنین حوزه رفاهی فرهنگی شامل راه اندازی کتابخانه ونصب دستگاههای ورزشی استاندارد-بخش شهروندان ارشد همه و همه گامی نو دراهداف خیرخواهانه این موسسه محسوب می گردد که بد نیست بگوییم این پیشرفت های افتخار آمیز به تایید جمعی از مسئولین و کارشناسان بهداشتی استان اصفهان نیز رسیده است .

در ۴۰سال گذشته پیران نیازمند بیشماری آمدند و با صادقیه مانوس شدند ،اندک تعدادی زن ومرد کهنسال مراجعین اولیه این موسسه بودند واینک جمعیتی بالغ بر۴۰۰نفر(یک سوم مرد ودو سوم زن )ساکنین خیریه صادقیه اند.

گفتنی است : توسعه وارتقاء خدمات بهداشتی –فرهنگی و ورزشی از برنامه های اجرایی آتی این موسسه است که با حمایت های انسان دوستانه شما گرامیان زودتر از موعد محقق خواهد شد.