بخش ویژه صادقیه(شهروندان ارشد)

شهروندان ارشد ،خانه ایی راحت و ایمن برای سالخوردگان

مجتمع ویلایی شهروندان ارشد ویژه سالمندان شامل ۶۹ واحد پذیرایی در ۴ بلوک به هزینه و همت عالی جناب آقاي رضا آریا فردر تیرماه ۱۳۹۰ تاسیس گردید تا درکنار صادقیه بازهم جان پناهی امن برای سالمندان گردد.

درحال حاضرمجموعه مسکونی شهروندان ارشد با ظرفیت پذیرش ۱۳۸ سالمند وفعالیت پرستاران مجرب و فضای فیزیکی استاندارد همچنین فضای سبز دلپذیز آماده سرویس دهی به سالمندان است.

اطلاعات و پذیرش: ۹ -۳۳۸۰۶۵۵۱-۰۳۱