تجلیل از حاج کریم پوستی رئیس هیات مدیره و عضو هیات موسس و برخی خیرین نیکوکار خیریه سالمندان صادقیه اصفهان توسط مدیران و معاونان استانی

تجلیل از حاج کریم پوستی رئیس هیات مدیره و عضو هیات موسس خیریه سالمندان صادقیه اصفهان توسط جناب آقای کیا مدیر کل بانک تجارت اصفهان و معاونین سازمان بهزیستی به نمایندگی از سرکار خانم دکتر فرشاد مدیر کل بهزیستی استان اصفهان با حضورجناب آقای بهبهانی مدیر کل اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و جناب  آقای میری جهرمی مدیر کل بانک صادرات استان اصفهان و اعضای هیات مدیره و هیات امنا سالمندان صادقیه.همچنین در این مراسم از تعدادی از خیرین نیکوکار از جمله جناب آقای بهبهانی ، جناب آقای دکتر فرجامی ، جناب آقای سعید وکیل پور ،جناب آقای حریت و جناب آقای مهندس جانی پور قدردانی و تجلیل به عمل آمد. مورخ ۹۹/۰۳/۲۰