جشن باشکوه میلاد حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع) توسط جناب آقای حاج علی حراجی و با حضور رییس شورای شهر اصفهان

در تاریخ ۹۸/۸/۲۴ به مناسبت میلاد با سعادت حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) جشن با شکوهی توسط جناب آقای حاج علی حراجی و با حضور جناب آقای نصر ریاست محترم شورای شهر اصفهان و جناب آقای مهندس باقری شهرداری محترم منطقه ۱۲ در خیریه سالمندان صادقیه اصفهان برگزار گردید.