بازدید رئیس هیات کشتی اصفهان و جمعی از قهرمانان کشتی ایران و جهان

بازدید جناب آقای میرزایی رئیس هیات کشتی اصفهان و جمعی از قهرمانان کشتی ایران و جهان به مناسبت روز کشتی از آسایشگاه خیریه سالمندان صادقیه اصفهان مورخ ۹۸/۶/۵